زاویه

ریاضی دوره اول متوسطه

    


  

بررسي یک حالت ازحالت هاي ممكن رابطه فیثاغورس 

pythagoras-theorem-proof-image

        

                   

                                                 

Cube development                          

 
یک سوال از هندسه 

مسیر حرکت یک دایره در داخل یک مربع

یک دایره به شعاع یک در داخل مربعی به ضلع 4 مطابق شکل قرار گرفته . این دایره را می چرخانیم ( غلت می دهیم)طوریکه سطح آن با ضلع مربع در تماس باشد .اول به سمت راست جلو می بریم تا با رسیدن به ضلع مربع متوقف شود بعد به طرف بالا تا متوقف شود به همین ترتیب به طرف چپ و بعد پایین می بریم یعنی یه دور کامل این دایره داخل مربع می زند تا به محل اولیه اش بر گردد .

حالا سوال اینه که میزان چرخش این دایره به دور خودش بعد از پیمودن این مسیر برحسب عدد پی چقدر خواهد شد؟

 

۱۰۰۰=  هزار = 10به توان ۳

۱۰۰۰۰۰۰=  میلیون=۱۰ به توان۶

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  بيليون = 10به توان 9


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  تريليون =10 به توان 12


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  كوادريليون =10 به توان 15


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  كونيتيليون =10 به توان 18


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  سكستيليون =10 به توان 21


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  سپتيليون =10 به توان 24


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  اكتيليون =10 به توان 27


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  نونيليون =10 به توان 30


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  دسيليون =10 به توان ۳۳


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  اندسيليون =10 به توان 36


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  ديودسيليون =10 به توان 39


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  تري دسيليون =10 به توان 42


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  كوتوارد دسيليون =10 به توان 45


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  كواين دسيليون =10 به توان 48


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  --- دسيليون =10 به توان 51


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  سپتن دسيليون =10 به توان 54


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰اكتودسيلين =10 به توان 57


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰نووم دسيليون =10 به توان 60


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ويجنيتيليون = 10 به توان ۶۳

 

 
 

کتاب جدید ریاضی هفتم سال 93-94 ( 9 فصل )

( با اندکی تغییرات در ترتیب فصلها، شکلها و صفحات و .... ) 

 

 

 

 
 

براي مشاهده PDF كتاب هاي درسي در ابتدا فايل زير را به دقت مطالعه نماييد. در غير اين صورت قادر به مشاهده pdf ها نخواهيد بود.

 

 راهنماي نصب كليد و بازكردن فايلهاي كتاب هاي درسي

کتاب های درسی متوسطه اول

کتاب های درسی متوسطه دوم

 

 
 

 

 
چطور ممکنه ؟؟؟

به نظر شما آیا چنین چیزی وجود حقیقی دارد ؟

 
 
راهبردهای حل مسئله ♦ فصل راهبردهای حل مسئله • راهبرد رسم شکل • راهبرد الگوسازی(جدول نظام دار) • حذف حالات نامطلوب • چگونه ریاضی یاد بگیریم • راهبرد الگویابی • راهبرد زیرمسئله سازی • راهبرد حل مسئله ساده تر • راهبرد روش های نمادین • راهبرد حدس و آزمایش • مسئله چوب خط ها • مرور راهبرد ها کاری مشترک از وب سایت گروه ریاضی خمیر + وب سایت ریاضی7 Riazi7.ir
 

 
 
برای یادگیری بهتر چگونه باید مطالعه کرد؟ دوستان عزیز، حالا که برنامه‌ریزی مناسبی کرده‌اید و می‌خواهید برنامه خود را اجرا کنید، گام بعدی چگونه مطالعه کردن است. بعضی از بچه‌ها نمی‌دانند از کجا شروع کنند. ما در این مبحث قصد داریم شیوه‌های کاربردی را برای مطالعه به شما ارائه دهیم. برای داشتن یک مطالعه مناسب و مفید رعایت نکات زیر می‌تواند به شما کمک کند: 1- قبل از شروع مطالعه، باید یک مکان ثابت و مشخص را انتخاب کنید. در حد امکان آن مکان جای تنگ نباشد و
ادامه مطلب |  
 

http://persian-star.net/1392/3/04/Gif/Gif_Persian-Star.org_10.gif

 

شمارش يوناني:

10              9              8              7            6         5           4          3          2          1

دكا           ننا               اكتا            هپتا         هگزا     پنتا         تترا        تري        دي        منو

 
تكليف زياده از حد :
مسأله ديگري كه در شكست درس رياضيات سهم عمده اي دارد ، تعيين تكليف زياد ، كسل كننده اغلب نامربوط است . تعيين تكليف زياده از حد اصولا" پديده بعد از جنگ جهاني دوم است . معلمان شهر و مناطق حومه هر دو از والدين شكايت مي كنند كه معلم خوب را معلمي ميدانند كه تكليف زيادتري بدهد . زيرا آنها معتقدند ميزان يادگيري به طور مستقيم وابسته به مقدار تكليفي است

 كه توسط معلم تعيين مي شود و دانش آموز انجام مي دهد . برخي والدين به اجبار درخواست تمرين بيشتر براي كودك خود دارند . درحالي كه كودك از درك و انجام آن عاجز است . بچه هايي كه تلاش مي كنند تكليف خود را انجام دهند اغلب يك اشتباه در انجام تكليف دارند و گاهي ممكن است كه يك جمله يا كلمه و يا عدد را غلط بنويسند و تكرار اين نوشته ، در ذهنشان ملكه شود كه تغيير آن در آينده مشكل خواهد بود .

وقتي دانش آموزان كلاسهاي اول و دوم و 

ادامه مطلب |  
نكات بسيار مهم در ارتباط با افت تحصيلي رياضي
مقاومت بعضي معلمان در برابر تفكرات جديد و روشهاي جديد تدريس :

 اين قضيه بيشتر به معلميني بر مي گردد كه سن آنها گذشته و سابقه اي بيش از  بيست سال دارند . و بيشتر بر همان روشهاي گذشته كه حتي خودشان آموزش ديده اند تأكيد دارند .

در تدريس بيشتر از روش سخنراني بهره مي برند و وسايل كمك آموزشي در كلاس درسشان جايي ندارد و حتي گاهي آنها را مخل در امر آموزش مي دانند و خيلي به ندرت از وسايل كمك آموزشي استفاده مي نمايند .

كلاس درس اين معلمان خشك و خشن است . به نظر اين معلمان دانش آموزان فرمان برداران محض هستند و فقط بايد آنچه را كه معلم مي گويد انجام دهند و خود هيچ گونه نظري ندهند . بيشتر بر حافظه تأكيد دارند و جنبه هاي عملي و عيني و كاربردي درسها را به دليل وقت گير بودن آن كنار مي گذارند . طول مدت تدريس اين معلمان زياد و بر عكس يادگيري دانش آموزان كم وضعيف است و معلم و شاگرد هر دو خسته مي شوند . بنابه دلايل فوق دانش آموزاني كه در كلاس درس اينگونه معلمان حاضر مي شوند اكثرشان دچار افت تحصيلي خصوصا" در رياضيات خواهند شد .

 بي توجهي والدين نسبت به پيشرفت تحصيلي دانش آموزان :

 تعدادي از والدين در شهرها و اكثر والدين در روستا به 

ادامه مطلب |  
روشهاي صحيح مطالعه :
يكي ديگر از مواردي كه زمينه ساز افت تحصيلي در درس رياضيات دوره ابتدايي و ساير دروس است نداشتن برنامه ريزي درست و اساسي از جانب دانش آموزان است . چنانچه معلمين پيرامون برنامه ريزي آموزشهايي را به دانش آموزان بدهند ، خود باعث بوجود آمدن نظم و ترتيب در امر تحصيل و بدنبال آن موقعيت تحصيلي خواهد شد .

در اينجا مطالبي پيرامون شرايط مطالعه صحيح ذكر مي گردد :

 1- آغاز درست :

(( براي موفقيت در تحصيل بايد درست آغاز كنيد ))

بايد به دانش آموزان خود بياموزيم كه در هر كار آغاز درست ، بسيار مهم است .

بايد به دانش آموزان بياموزيم كه :

- درسهاي خود را طوري برنامه ريزي كنيد كه به هنگام مطالعه ، ابتدا كتابهاي آسان را بخوانيد ، نه كتابهاي مشكل را . فرضا" اگر قرار است امروز كتابهاي رياضي ، تاريخ و 
ادبيات فارسي را مطالعه كنيد ، سعي كنيد كتاب آسان فرضا" ادبيات را در اول برنامه خود قرار دهيد .

- در هنگام مطالعه يك كتاب ، حتما" از فصل مورد علاقه و آسان شروع كنيد . البته در صورتي كه ترتيب قسمتها و درسهاي كتاب زياد مهم نباشد .

- در برنامه ريزي درسي موضوعهاي مشابه را پشت سر هم قرار ندهيد .

 - حتي المقدور براي مطالعه يك كتاب بيش از ( بيست تا چهل دقيقه به تناسب 

پايه تحصيلي ) بيشتر وقت در نظر نگيريد . چون هر چه قدر زمان كوتاه گردد و موضوع مورد مطالعه عوض گردد ميزان يادگيري بيشتر است .

- اگر تصميم گرفته ايد در يك هفته 4 ساعت رياضي بخوانيد اين 4 ساعت را نبايد به دو روز در هفته و هر روز 2 ساعت اختصاص دهيد . بهتر است كه آنرا به 6 روز در هفته و هر روز چهل دقيقه رياضي را مطالعه كرده و تمرين كنيد .

- به روش تدريجي درس بخوانيد و خواندن را به شبهاي قبل از امتحان موكول نكنيد.

2- برنامه ريزي :

 (( يكي از عوامل اصلي موفقيت ، داشتن برنامه منظم است ))

 

ادامه مطلب |  
كمك به كودكان در يادگيري رياضيات :
چرا رياضيات را ياد مي دهيم ؟

پاسخ اين است كه رياضيات زندگي روزمره ، براي علم ، براي تجارت و براي صنعت مفيد است . زيرا اولا" يك وسيله ارتباطي قدرتمند ، معتبر و بدون الهام است . ثانيا" ابزاري براي تعيين و پيش بيني است . قدرت آن در علائم ( سمبولهاي ) آن ، كه گرامر و تجزيه و تركيبهاي خاص خود را دارد ، نهفته است .

(( اين گزارش )) همچنين مدعي است كه رياضيات باعث توسعه تفكر منطقي مي شود و از جاذبه زيبايي شناسانه نيز برخوردار است .

كودكان چگونه رياضيات مي آموزند :

در اوايل قرن بيستم جان ديويي مدعي شد كه يادگيري از طريق تمرين حاصل 

مي شود اگر چه اين موضوع ، كه كودكان چگونه رياضيات مي آموزند ، پيش از اين كشف شده بود ، با اين حال اهميت تمرين كردن چندان مورد توجه قرار نگرفته بود .

 

ادامه مطلب |  

تعداد زيادي از دانش آموزان مقاطع پایین  در يادگيري درس رياضي دچار مشكل هستند و يا اينكه به  اندازه دانش آموزان همسال خود كوشش مي كنند ولي پيشرفت مورد انتظار را ندارند .

معمولا" آموزگاران براي پيشرفت بيشتر آنان اينگونه فعاليت ها را انجام مي دهند .

1- پند و اندرز به دانش آموزان براي فعاليت درسي بيشتر

2- متوجه كردن آنها به اهميت درس رياضي

3- آگاه كردن آنها از اينكه خوشبختي آنها در آينده در گرو پيشرفت تحصيلي است .

علاقه مندان به ادامه مطلب مراجعه کنند

ادامه مطلب |  

 

 

 
آموزش و پرورش نهادی است که می‌تواند در بروز و ظهور اندیشه‌های ناب نقش عمده‌ای ایفا کند و دانش‌آموز را به تكاپو وادارد تا بهتر بتواند به سرمنزل مقصود برسد؛ نكته‌ای كه توجه به آن ضروری به‌نظر می‌آید. حال باید ببینیم كه برای رسیدن به این مقصود چه تدبیری اندیشیده شده است؟ آیا می‌شود دانش‌آموز را به سوی تفكری فعال سوق داد؟ آنچه به‌نظرم در کلاس درس، معلم باید بدان برسد این نكته مهم است که دانش‌آموز به درک مسائل ارائه شده نائل آید به‌گونه‌ای که بتواند به راحتی نظر خود را درمورد آنها ارائه دهد، یاد بگیرد فکر کند و مفهوم آن را بفهمد. کلاس درس باید محیطی آزاد باشد تا دانش‌آموز به‌راحتی آنچه را در ذهن دارد بیان کند به‌گونه‌ای که مفهوم دموکراسی را در کلاس بفهمد، یاد بگیرد تا به‌اندیشه‌ها احترام بگذارد و تحمل ایده‌های مخالف را نیز داشته باشد. کلاس درس باید برای دانش‌آموز در حکم جامعه‌ای با گرایش‌های مختلف باشد؛ 
ادامه مطلب |  
۩۞۩ سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرشباهنگ Shabahang's Pictures ۩۞۩
Three things in life that may never be lost

سه چیز در زندگی هستند که نباید از بین بروند.

Peace
آرامش

Hope
امید

Honesty
صداقت

 

 
عوامل موثر در بدخطی دانش اموزان
نوشته شده توسط موسی گرگیج در تاريخ چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393

چه بسا بد خطی دانش آموزان بدلیل ضایعات استخوانی، عصبی یا حالات عاطفی وروانی نامطلوب باشد.در این صورت آموزشهای معلم در زمینه خوشنویسی کافی نخواهد بودوارجاع به یک متخصص، امری ضروری است.از میان همه مهارتهای تحصیلی، نوشتن ملموسترین آنهاست .زیرا فرد با استفاده از این مهارت سندی از خود به جای می گذارد.به همین دلیل مهارت در خوشنویسی اهمیت بسزایی دارد.شناخت علل وعوامل موثر بر بدخطی از آن جهت اهمیت دارد که با ریشه یابی ورفع آنها می توان تا حد زیادی به مهارت در خوشنویسی کمک کرد.در این مقاله ضمن بررسی علل بد خطی کودکان، به ارائه راهکارهای مناسب برای رفع این مشکل می پردازیم.

 

ادامه مطلب |  

1-حواس پرتی درونی و ذهنی:مانند:

- مشغله ذهنی دانش آموز. شامل مواردی از قبیل: درد، رنج، غم وغصه

-اضطراب و نگرانی

- گرسنگی و تشنگی

- ترس و خشم و شادی .

-بیماریها و....

-بی علاقگی به موضوع

- فشارهاى روانى

- ناراحتی های جسمی و روحی مادر در قبل ،هنگام و بعد از زایمان تاثیر مستقیمی بر دقت فرزند دارد.

2-

ادامه مطلب |  
علل دزدی در کودکان
نوشته شده توسط موسی گرگیج در تاريخ چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393

مقدمه:دزدی از جمله ضد ارزش هایی ست که تمامی جوامع ،بر آن توافق دارند .درهمه ی دنیا ، دزدی صفتی ناپسند و زشت محسوب می گردد .  دزدی به هر صورتی که انجام پذیرد ، حقوق دیگران را ضایع می کند . این عمل توسط کودکان به روش های گوناگون انجام می پذیرد  که گاهی والدین و معلمان را بسیار نگران می کند زیرا آنان می ترسند که مبادا، « تخم مرغ دزد شتر دزد گردد »

 بسیاری از خانواده‌هایی را با امكانات مالی كم می‌شناسیم كه كودكانشان سرشار از شادی، عزت نفس و رفتارهای صحیح اجتماعی‌ هستند. تنها  مادیات نمی‌تواند فرزند ان را متعادل و قانونمند سازد. با اصلاح روش‌های اخلاقی ، ایجاد محیط امن و شاد و نشان‌دادن توجه و ارائه نوازش‌های مثبت در موقعیت‌های مناسب، ذكر خصوصیات و كفایت‌های جسمی، فكری و اخلاقی و تشویق آنان به ورزش، هنر، همكاری و دلسوزی و داشتن دلبستگی عمیق خانوادگی می‌توان درستكاری آنان را تضمین كرد.اعتراف خواستن از کودک و تهمت زدن به او در نزد دیگران، عملی بسیار غیر عاقلانه و ناصحیح است زیرا با این‌گونه روش‌ها به ندرت می‌توان به ریشه اصلی و علت بنیادی مشکل پی برد. این عمل غالبا به دروغگویی کودک یا ریختن آبروی او برای عملی که ممکن است هرگز تکرار نشود منتهی خواهد شد.

 

ادامه مطلب |  
تو صیه هایی به والدین

نوشته شده توسط موسی گرگیج در تاريخ سه شنبه هفتم مرداد 1393

به بچه ها اجازه دهيد حرف بزنند تا خود را بفهمند و شما هم آنان را بشناسيد. · تنبيه ، تهديد ، تحقير و حجم زياد درس ، كودك را از آموختن ، گريزان مي كند . · در خانه اي كه عشق نيست و مجازات هست ، فرزندان احساس امنيت نمي كنند . · فرزنداني كه در خانه از محبت سيراب مي شوند ، محتاج محبت و عشق نبوده و كم توقع هستند. · با فرمان « بكن و نكنِ » مدام به بچه ها ، در بزرگسالي آنان را برده ي ديگران خواهيد كرد. · پدر و مادر ، در صورت اشتباه ، بايد حاضر به اعتراف و عذر خواهي از فرزند خود باشند. · جدا شدن تدريجي و آهسته از مادر ، براي كودك سازنده است. · هيچ فرزندي قرار نيست دوست پدر و مادر خود باشد ، بر عكس ، پدر ومادر بايد دوست فرزند خود باشند. · بهترين محيط آموزشي ، جايي است كه كودك در آن با آزادي ، لذت و خوش حالي ، ميل به جست و جو و كنجكاوي را در خود رشد دهد. · پدر و مادري كه خود را مظلوم و در درد و رنج نشان مي دهند، سبب نگراني و عذاب بچه مي شوند. · · بزرگترين خيانت والدين به بچه ها ، اين است كه تمام كارهاي روزمره شان را انجام داده و آزادي و خلاقيت را از آنان بگيرند. · در رفتار كودكان ،بهانه گيري ، تند خويي ، پرخاشگري و تجاوز به حقوق ديگران را جدي گرفته و براي درمان ، از متخصصان ياري بگيريد. · بازي قايم باشك ، يكي از بهترين راه ها براي عادت دادن كودك به بود و نبود والدين و آماده كردن او براي جدايي هاي لازم و موقت روزانه از آنان است. · در رفتار با بچه ها، « دانا » و « مهربان » باشيد. ·

 
گستاخي در كودكان آن هم با والدين خود موضوعي است جدي كه متاسفانه در ميان خانواده‌هاي ما خيلي به آن توجه نمي‌شود.
اين‌كه شما به عنوان پدر و مادر چگونه از پس گستاخي و بي‌ادبي كودك بر بياييد مقوله‌اي است كه بايد با آن اصولي و علمي برخورد شود، چرا كه برخوردهاي تند و خشن هرگز حلال مشكل نيست.
البته به فراخور سن اشكال متفاوتي از گستاخي و بي‌ادبي در بين كودكان رايج است و دانستن اين‌گونه رفتارها مي‌تواند به والدين در برخوردي صحيح با اين موضوع كمك شاياني كند.
در سنين پايين گستاخي در كودكان معمولا به شكل بهانه‌گيري‌هاي مكرر همراه با داد و فرياد بر سر پدر و بخصوص مادر خود را نشان مي‌دهد. در برخي اوقات اين نوع رفتارها تشديد مي‌شود و به وضوح شكل دعوا و پرخاشگري را به خود مي‌گيرد. پرتاب كردن اجسام، زدن مادر و پدر و جيغ‌هاي ممتد از جمله نمونه‌هاي ديگر پرخاشگري و گستاخي در اين سنين است.
 
ادامه مطلب |  
چرا بعضی از دانش اموزان تنبل هستند
نوشته شده توسط موسی گرگیج در تاريخ سه شنبه هفتم مرداد 1393

چرا برخی از دانش آموزان تنبل هستند؟

حقیقتاً دانش آموزانی که در درس سستی می کنند، خشم اولیاء خود را بر می انگیزند، لذا برخی از اولیاء مجبور می شوند که رفتارهای تندی را در قبال آن ها داشته باشند و طوفانی از انتقادها و سرزنش ها را نثار فرزندان خود می کنند چیزی که چرخه ای از سستی در درس یا همان تنبلی را موجب می شود و اوضاع را وخیم تر می کند. اتخاذ شیوه های صحیح رفتاری با این دانش آموزان بسیار سخت می تواند باشد. که در آن صبر و آینده نگری و علت یابی و حمایتی می تواند از عناصر مهم این شیوه ها باشد.

 

چرا برخی از دانش آموزان تنبل هستند؟

منظور ما از دانش آموز تنبل چه کسی است؟

منظور ما دانش آموزانی هستند که از نظر درسی ضعیف هستند و در یک یا چند درس و یا در بیشتر درس ها نمره قبولی نمی گیرند و از عملکرد آن ها معلمان و اولیاء راضی نیستند. 

 

عواملی کلی تنبلی دانش آموزان عبارتند از:

 

1- هوش:

 

ادامه مطلب |  
تماس با ما

کد تماس با ما

جاوا اسكریپت

http://riazat20.blogfa.com/

پیچک

کد نمایش آب و هوا

کد نمایش آب و هوا

 • کد نمایش افراد آنلاین
 • وبلاگ استت

  | وبلاگ
  خطاطي نستعليق آنلاين  جاوا اسكریپت

  دانش و زندگی (knowing.ir)

  آمارگیر حرفه ای سایت

  آمارگیر حرفه ای وبلاگ و سایت

  آمارگیر حرفه ای سایت

  آمارگیر حرفه ای وبلاگ و سایت